:: PC TekniK  Forum ::  

Geri Dön   :: PC TekniK Forum :: > GENEL KONULAR > Öğretmenler Odası
S.S.S Üye Listesi Takvim (Ajanda) Oyunlar vBRadio Forumları Okundu İşaretleCevapla
Konu Araçları
Okunmamış 21-10-08   #1
VLX
Kadim Dostumuz
 
VLX kullanıcının avatarı
 
Giriş Tarihi: 23-01-05
Nerden: Şırnak
Mesajlar: 5,889
Thanks: 215
Thanked 130 Times in 33 Posts
Karizma Gücü : 252
Karizma Puanı : 20486
Grafik : VLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridir
Varsayılan Kavrama Yanılgıları

 
Kavram yanılgıları, kişilerin olaylar hakkında bilimsel olarak tamamen yanlış olan fikir ve anlayışlardır. Kavram yanılgıları, kavram maskesi giymiştir, ancak maskenin arkasındaki kavram değil kavram görünümündeki yanılgıdır. Kavram yanılgıları, aynı olay ile ilgili gerçek kavramları gölgeler ve bulanıklaştırır, bu nedenle oldukça tehlikelidir. Bir konuda hiç bir kavrama ve bilgiye sahip olmamak, o konuda kavram yanılgısına sahip olmaktan çok daha iyidir. Birden çok problemin aynı ve tek düze yolla çözülmesi halinde veya öğrencilere problem çözerken düşünmek için yeterli süre verilmemesi durumunda kavram yanılgıları ortaya çıkar. Öğrencinin sahip olduğu bir kavram yanılgısını ortadan kaldırarak doğru kavramı kavratma, öğrencinin önceden edindiği yanlış fikirleri ve anlayışı bilinç altından silmeyi ve doğru kavramı öğretmeyi içeren bir süreci gerektirir. Bu kolay bir iş değildir. Bir konuda hiç bir fikri olmayan bir öğrenciye o konuyu öğretmek kısmen kolaydır, ancak o konu hakkında farklı ve yanlış bilgiye sahip öğrencide istendik davranış değişikliğini sağlamak bir çırpıda yapılacak bir eylem değildir. Bu uzunca ve zahmetli bir süreci gerektirir. Bu süreçte öğretmen kadar ders kitaplarının da çok önemli bir rolü vardır. Ders kitaplarından, öğrencide yaygın olan kavram yanılgılarına dikkat çekerek bu kavram yanılgılarını giderici fazladan örnek ve uygulamalara yer vermesi beklenirken, maalesef, ders kitapları bazı durumlarda değil kavram yanılgılarını giderici rol üstlenmeyi kavram yanılgılarının kaynağı durumundadır. İçerisinde hiç bir bilimsel hata ve kavram yanılgısı barındırmayan bir ders kitabı dahi kavram yanılgılarını giderici önlemler almadığı ve uygun yöntemler üzerinde durmadığı için eleştirilmeli iken, incelediğimiz ders kitaplarının tamamına yakını bilimsel hatalarla dolu ve kavram yanılgılarına kaynak oluşturacak niteliktedir. Bu sadece Türkiye’ye özgü bir sorun değildir, ancak ülkemizdeki kitaplardaki bu hataların çokluğu bilim adamlarını ve öğrenci velilerini tedirgin edecek kadar vahim bir boyuttadır. Bunun böyle olduğu aşağıda verilen örnekler incelenerek kolayca görülebilir. Örneğin x-ışını konusu ile ilgili hataları gördüğünüzde, kitabın yazar(lar)ının konuyu anlamadan anlatma cesaretine sahip olduğu sonucuna varacaksınız. Kitaplarda her konuda hata olabilir, ancak x-ışınları konusunda olduğu gibi, bir konunun baştan sona yanlış anlatılması sadece Türkiye’ye özgü bir durum olsa gerek.

Hiç fen dersi almamış bir kişi, etrafında gelişen doğa olaylarını anlamaya, yorumlamaya ve açıklamaya çalışır. Bu süreçte ailesi, çevresi, yazılı ve görsel basın, mitolojik ve özellikle de bilimsellikten uzak diğer kaynaklar önemli rol oynar. Bu kaynaklarla etkileşen bireyin zihninde bir çok kavram da yavaş yavaş kristalleşmeye başlar. Ancak bu kavram ve bilgiler çoğunlukla bilimsel olmayan kaynaklardan edinildiğinden tamamına yakını yüzeyseldir ve bilimsel temelden yoksundur. Bu ön kavram ve bilgilerle fen dersine gelen öğrencinin kendi geçmişindeki deneyimleri sonucu sahip olduğu bilgilere kavram yanılgıları denir. Kavram yanılgıları için; yanlış algılamalar, alternatif kavramlar, ön kavramlar, alternatif çerçeveler, kişisel model veanlık bilgiler gibi isimler de kullanılmaktadır. Okulda aldığı örgün eğitim boyunca öğrencilerin kavram yanılgıları genellikle azalırken veya azalması beklenirken, bazı alanlarda ders kitapları ve öğretmenlerin etkisi ile artabilmekte ve yeni kavram yanılgıları ortaya çıkabilmektedir.

Öğretmenler, kendilerine göre sınıfta öğrencilere konuları kavratmak için üstün bir çaba sarf ederler ve bunun sonucu olarak da öğrencilerin üzerinde durulan ders konusunu anladıklarını düşünürler. Ancak, öğrencilerinin dersi hangi düzeyde anladıklarını sorguladıklarında hayal kırıklığına uğrayabilirler. Çünkü öğrencilerinin büyük bir çoğunluğu sorulara beklenen ölçüde doğru cevap veremeyebilir. Doğru cevap veren bir kaç öğrenciyle daha yakından konuşulduğunda da bu cevaplarını ezbere bilgiye dayandırdıkları ortaya çıkar. Bu öğrencilerle yakından ilgilenilip daha ayrıntılı sorular sorulduğunda temel kavramları anlamakta hataya düştükleri anlaşılır. Öğrenciler, temel bilimsel kavramları tam olarak anlamadan, sayısal problemleri çözecek algoritmayı sık sık kullanabilmektedirler. Öğrenciler derste çoğu kez denklemleri ezberleyip, problemleri çözebilmektedirler, ancak kavramsal anlamalara dayanan testlerden başarısız olmaktadırlar. Öğrencilere bilgileri ve yararlı örnekleri sunmanın yanında, kavramsal genelleme yapmalarına yardımcı olacak olan olayların sebepleri üzerinde de durulmalıdır
Reklam Alanıdır
__________________

Gitmek cesaret ister arkadaş, gideceğin yer neresi olursa olsun , sevdiklerinle arana mesafe girince , varış yerinin hiç bir anlamı KALMAZ.!VLX Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
The Following 2 Users Say Thank You to VLX For This Useful Post:
karagozlum (21-10-08), The Gold (21-10-08)
Sponsored Links
Reklam
Okunmamış 21-10-08   #2
VLX
Kadim Dostumuz
 
VLX kullanıcının avatarı
 
Giriş Tarihi: 23-01-05
Nerden: Şırnak
Mesajlar: 5,889
Thanks: 215
Thanked 130 Times in 33 Posts
Karizma Gücü : 252
Karizma Puanı : 20486
Grafik : VLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridir
Varsayılan


KAVRAM YANILGILARININ GENEL ÖZELLİKLERİ


1. Öğrenciler derse, çoğunluğu doğal olaylara dayalı olmak üzere, çok sayıda ve çeşitli kavram yanılgısına sahip olarak gelirler. Öğrenciler bu kavramları karşılaştıkları olayları bilimsel yaklaşımdan farklı bir tarzda açıklamakta kullanırlar. Öğrenciler kendi aralarında herhangi bir doğal olay hakkında çok sayıda farklı görüşe de sahip olabilirler.

2. Kavram yanılgıları yaş, yetenek, cinsiyet ve kültürel geçmişten bağımsızmış gibi görünmektedir. Bunlar inatçı bir şekilde öğrencilerin zihninde kalır ve genellikle de geleneksel öğretim yolu ile değiştirilemez. Öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgıları, çoğu kez, eski bilim adamlarının ve filozofların kavramları ile paralellik gösterir.

3. Kavramsal değişim sağlamak üzere tasarlanan öğretim stratejileri uygulandığında üç temel sonuç ortaya çıkmıştır: i.) Bilimsel çevrelerin görüşü ile uyuşan kavramların oluşumunu kolaylaştırmada başarı sağlanmaktadır, ancak, ii.) öğretim süresince gelişen farklı olaylar her zaman beklenen bilişsel değişimleri sağlayamamaktadır, ve son olarak, iii.) öğrenciler testteki sorulara doğru cevap vermiş olsa dahi çoğu kez sahip oldukları kavram yanılgılarını sürdürmektedirler.

4. Bilimsel kavramlar anlatılırken, çoğu kez, öğrencilerin bunları hemen anladıkları düşünülür. Ancak, öğretim süresince öğrencilerin kavram yanılgıları sunulan bilimsel kavramlarla, tahmin edilemeyecek kadar büyük ölçüde etkileşerek istenmeyen olumsuz sonuçlar doğurabilir.

5. Öğrenciler aynı anda birbirleriyle çelişkili kavramlara sahip olabilir. Bu kavramlardan bazıları fen derslerini sürdürmekte ve sorulan soruları cevaplamakta kullanılırken diğerleri okul dışında yaşanılan olayları açıklamakta kullanılır.

6. Yıllarca fen dersi almış olmalarına rağmen birçok yetişkin ve fen öğretmeni öğrenciyken sahip oldukları kavram yanılgılarını sürdürebilmektedirler.

7. Kavram yanılgıları her bir öğrencinin geçmişteki karmaşık kişisel deneyimine dayanmaktadır. Bu deneyimler; dünyayı gözlemlemek, kişisel kültür ve kullandıkları dil olabileceği gibi televizyon yoluyla öğrenme ve okulda alınan fen dersi öğretimi de olabilir. Her bireyin kendine özgü bir geçmişi vardır, dolayısı ile diğer öğrencilerden farklı kavram yanılgılarına sahip olabilir.

KAVRAM YANILGILARININ ÇEŞİTLERİ
Güneş ve Dünya’nın birbirine göre bağıl hareketi genellikle çocukluk çağında karıştırılır. Çocuklar büyüklerinden “Güneş doğuyor” ve “Güneş batıyor” gibi ifadeleri duyarak büyürler. Büyüklerinden duydukları ile kendi zihinsel modellerini oluştururlar. Okul çağına gelmeden önce Güneş’in hareket ettiği ve buna karşın Dünya’nın hareketsiz olduğunu düşünürler. Yıllarca bu düşüncelerle büyüyen çocuklar okul çağına geldiklerinde, öğretmenlerinden Dünya’nın, Güneş etrafında döndüğünü duyarlar. Dünyanın döndüğü fikrini zihinlerinden silmek istemiş olsalar da sanki Güneş’in döndüğünü gözlemlemiş olduklarını düşünürler. Bu kavram yanılgısından kolay kolay kurtulamazlar. Burada bir örneği verilen kavram yanılgıları genel olarak aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:Önyargılı Fikirler:
Günlük deneyimlere dayalı popüler kavramlardır. Örneğin, çoğu insan yeryüzündeki suların akarsular halinde aktıklarını gözlediklerinden yer altındaki suların da aynı şekilde aktıklarını düşünürler. Bu günlük yaşantıda karşılaşılan olaylardan çıkarılan önyargılı bir düşüncedir. Öğrencilerde özellikle ısı, enerji ve yerçekimi gibi konularda önyargılı fikirler çok yaygındır.Bilimsel Olmayan İnançlar:

Öğrencilerin, efsanevi öğretim gibi, bilimsel eğitim dışındaki kaynaklardan öğrendikleri bilgilerdir. Bu bilgilerden bazıları bilimsel bilgilerle çelişebilir ve öğrencilerde kavram yanılgısına neden olur.

Kavramsal Yanlış Anlamalar:
Öğrencilere öğretilen bilimsel bilginin öğrencilerin önyargılı olarak oluşturduğu ve bilimsel olmayan inanışları nedeniyle edindiği bilgilerle çelişki ve çatışma oluşturduğunun, başlangıçta, farkına varamaması durumunda ortaya çıkar. Öğrenciler, bunun farkına vardıklarında, bu çelişki ve çatışmalarla başa çıkmak için yanlış zihinsel modeller oluştururlar ve bilimsel kavramlara karşı şüphe ile yaklaşırlar.Konuşma Dilinden Kaynaklanan Kavram Yanılgıları:
Bir kelimenin bilimsel kullanımı ile günlük hayattaki kullanımının farklı olması durumunda ortaya çıkar. Örneğin “iş” kelimesi günlük hayatta çalışma hayatını ifade ederken fizikte “iş, bir cisme etkiyen kuvvet ile kuvvet sonucu cismin aldığı yolun çarpımı olan büyüklük” anlamında kullanılmaktadır. Günlük hayatta durmakta olan bir otomobili hareket ettirmek için kuvvet uygulayan ve yorulan bir kişi “iş yapmaktan yoruldum” diyebilir, ancak otomobili hareket ettiremediği sürece fiziksel anlamda iş yapmış olmaz. Bu iki farklı kullanım öğrencilerde iş kavramının anlaşılmasında engel oluşturabilmektedir. Yine, (+) ve (-) simgeleri ile temsil edilen “pozitif” ve “negatif” yükler ile zamanla bu simgelerin matematikteki karşılıkları olan “artı” ve “eksi” kelimeleri arasında bir paralellik kurulmuş ve bir çok ders kitabında “pozitif yük” yerine “artı yük” ve “negatif yük” yerine “eksi yük” ibaresi yanlış olarak kullanılmaya başlanmıştır.Doğal Olaylara Dayalı Kavram Yanılgıları:

Genellikle erken yaşlarda öğrenilir ve yetişkin yaşlara kadar kavram yanılgısı olarak zihinde kalır. Örneğin “Aynı yere iki kez yıldırım düşmez” görüşü hiçbir bilimsel gerçeğe dayanmasa da halk arasında çok yaygındır.
VLX Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Sponsored Links
Okunmamış 21-10-08   #3
VLX
Kadim Dostumuz
 
VLX kullanıcının avatarı
 
Giriş Tarihi: 23-01-05
Nerden: Şırnak
Mesajlar: 5,889
Thanks: 215
Thanked 130 Times in 33 Posts
Karizma Gücü : 252
Karizma Puanı : 20486
Grafik : VLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridir
Varsayılan


KAVRAM YANILGILARINI DÜZELTMEK NEDEN ZORDUR?
“Öyle bir çağda yaşıyoruz ki, önyargıları yok etmek atomu parçalamaktan daha zordur.”

Albert EinsteinÖğrencilerde kavram yanılgıları okul öncesindeki yaşam döneminde oluşabileceği gibi, eğitim ve öğretim yılı boyunca ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve lisans üstü eğitim olmak üzere örgün eğitimin her seviyesinde de şekillenebilir. Bu kavram yanılgıları birçoğumuzun tahmin ettiğinden daha dirençli biçimde inatla zihinde kalır ve değişime karşı bir engel teşkil eder. Kavram yanılgılarının dirençli ve kalıcı olmasının çok çeşitli sebepleri vardır. Bunlardan bazıları:Öğrencilerdeki kavram yanılgıları hiç bir zaman sınav yaparak, deney yaparak veya ev ödevi vererek düzeltilemez. Öğrenci sahip olduğu kavram yanılgılarını kullanarak karşılaştığı problemleri çözdüğü veya çözdüğünü düşündüğü sürece kavram yanılgıları zihinde kalmaya devam eder.

Kavram yanılgıları, öğrenci sahip olduğu kavram yanılgısı ile yüzleşmediği ve bu bilgi ile açıklayamayacağı olay ve problemlerle karşılaşmadığı sürece zihinde kalmaya devam eder.

Ödüllendirilen kavram yanılgıları kalıcıdır. Bazı sınav soruları öyle hazırlanır ki öğrenci kavram yanılgısına sahip olsa dahi doğru cevap verebilir. Bu durumda öğrencinin kavram yanılgısı ödüllendirilmiş olur. Ders kitaplarında da benzer sorular bulunabilmektedir.

Birçok kavram yanılgısı analoji veya benzetmelerin gerçek açıklama gibi algılanmasından kaynaklanır. Örneğin, atom gözle görülemeyecek kadar küçük olduğundan atomun yapısı ilk kez anlatılırken güneş sistemine benzetilir veya somut bir model ile anlatılır. Aksi belirtilmez ise öğrenci atom ile güneş sistemi arasında bire bir ilişki kurabilir ve atomu güneş sisteminin küçültülmüş hali gibi düşünebilir, bu da onlarca kavram yanılgısına çanak tutar. Yapılan araştırmalarda, bazı öğrencilerin atomda çekirdeğe yakın orbitallerde bulunan elektronlar ile dış orbitallerdeki elektronlar arasındaki elektriksel çekim kuvvetinin perdeleme özelliğinin, güneş sistemindeki gezegenler arasındaki evrensel çekim kuvveti için de geçerli olduğunu düşündükleri ortaya çıkarılmıştır. Benzetmeler ve modellemeler yapılırken hedef ile model arasındaki ortak yönler ve ortak olmayan farklı yönler mutlaka belirtilmelidir.

Birçok kavram yanılgısı ise derinliğine inmeyen yüzeysel açıklamalardan kaynaklanmaktadır. Bu yüzeysel açıklamalar ilk bakışta zaman kazancı gibi görünse de aslında öğrenci zihnine ekilen kötülük tohumlarıdır. Özellikle Türkiye’deki eğitim sisteminde ortaokul ve lise öğrencileri yarış atı gibi belirli sınavlara hazırlanmak zorunda kalıyorlar. Kısa zamanda ne kadar çok ve çeşitli test sorusu çözerlerse o kadar kazançlı çıkıyorlar. Bu sistem, öğrencilerin bilgileri derinliğine öğrenmesine en büyük engeldir. Bu öğrencilerin bazı test sorularını çözmeleri için “etki, tepkiye eşittir” gibi slogan yeterli oluyor ve kavram yanılgıları ödüllendiriliyor. Aynı şekilde örneğin periyodik cetveldeki IA grubu elementleri öğretilirken “Haydarpaşa Lisesinin Nankör Kimyacısı Rabianın Cesedini Fırlattı” ibaresi kullanılabiliyor ve bu bağlantıyı kullanan öğrenci daha başarılı olabiliyor. Bu sistem var oldukça ve bu tür yüzeysel bilgiler ödüllendirildikçe bunlar kullanılmamalıdır demenin de pek bir anlamı kalmıyor.

Bilimsel olayları açıklamak için kullanılan “sloganlar” öğrencilerin yüzeysel düşünmesini teşvik ederek kavram yanılgılarına çanak tutmaktadır. Bu sloganlara örnek olarak; “etki, tepkiye eşittir” ve “her olayın bir sebebi vardır” verilebilir.

Öğrencilere, “önemli olan, olayları anlamaya gerek duymadan, soruya doğru cevap vermektir” şeklinde yaklaşımı sunmak kavram yanılgılarını kalıcı kılar. Bu yaklaşım öğrencileri “Benim için bu dersi anlayıp anlamamak önemli değil, dersten geçer not alayım da nasıl alırsam alayım” anlayışına yönlendirir.


KAVRAM YANILGILARI NASIL DÜZELTİLİR?

Konuşma dilinden ve doğal olaylardan kaynaklanan kavram yanılgıları öğrenciler tarafından kolayca düzeltilebilir, ancak bilimsel olmayan inançları ve önyargılı fikirleri yıkmak öğretmen ve öğrenci için hiç de kolay değildir. Öğrencilerin doğal olaylara dayalı kavram yanılgıları üzerine yapılan son çalışmalar göstermiştir ki öğrencinin zihnindeki yanlış model olayları bir şekilde açıklıyorsa bu kavram yanılgılarını gidermek mümkün değildir. Bu kavram yanılgıları ısrarla zihinde kalmaya devam ederek öğrencinin yeni bilimsel kavramları öğrenmesini engellemektedir. Bu nedenle öğretmenlere kavram yanılgılarının giderilmesinde önemli görevler düşmektedir. Öğretmenler, öğrencilerdeki bu kavram yanılgılarını düzeltmeye kalkışmadan önce onların zihnindeki yanlış kavramlarla yüzleşmelerini sağlamalıdır. Bu bir anda olmaz, bir süreci gerektirir, bu süreçte öğretmenler tarafından yapılması gerekenler:

Öğrencilerin kavram yanılgıları tespit edilmelidir.
Öğrenciler arasında bir tartışma ortamı yaratılarak sahip oldukları kavram yanılgıları ile yüzleşmeleri sağlanmalıdır.
Bilimsel yaklaşım ve modellerle öğrencilere bilgilerin yeniden yapılandırılması ve özümsenmesi için yardımcı olunmalıdır.
VLX Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Okunmamış 21-10-08   #4
VLX
Kadim Dostumuz
 
VLX kullanıcının avatarı
 
Giriş Tarihi: 23-01-05
Nerden: Şırnak
Mesajlar: 5,889
Thanks: 215
Thanked 130 Times in 33 Posts
Karizma Gücü : 252
Karizma Puanı : 20486
Grafik : VLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridir
Varsayılan


Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Tespit Edilmesi


Kavram yanılgılarını düzeltmeye yönelik çalışmaya başlarken öncelikle, öğrencilerin bireysel olarak veya sınıfın çoğunluğunun sahip olduğu kavram yanılgılarının tespit edilmesi gereklidir. Bir çok araştırmacı, bilim adamı ve öğretmen tarafından değişik araştırmalar sonucu tespit edilmiş olan çok sayıda kavram yanılgısı düzenlenerek konulara göre gruplandırılmıştır. Bu kavram yanılgılarının listesi istenirse, basit bir literatür taraması veya internet üzerinden yapılacak arama sonucu, kolayca elde edilebilir. Yine öğrencilerin sahip olduğu kavram yanılgılarını tespit etmek için hemen hemen her konuda kavramsal testler geliştirilmiştir. Ayrıca tartışma ortamı yaratarak ve öğrencilerle görüşme yoluyla kavram yanılgılarının tespitine yönelik çalışmalar da bulunmaktadır. Öğretmen öğrencilerdeki kavram yanılgılarını tespit etmek istediğinde, bu testleri ve araştırmaları kullanmadan bile, sadece öğrenciyi dinleyerek de bu kavram yanılgılarının bir çoğunu belirleyebilir. Öğrencilere, sonuca dayalı testler yerine, olayların sebebini ve sürecini açıklamaya yönelik soruların sorulması kavram yanılgılarının tespiti için çok yararlıdır. Bu sorular ve sınavlar değerlendirme ve not verme amaçlı olmamalı, öğrencilerin neleri ve nasıl düşündüğünü açığa çıkarmaya yönelik olmalıdır.

Kavram yanılgıları öğrencilerin bilimsel yöntemleri anlama biçimlerinde olabileceği gibi, onların bilimsel bilgileri organize etme tarzlarında da olabilir. Örneğin, laboratuarda yapılan bir fizik deneyi başarısızlıkla sonuçlanabilir. Böyle bir durum öğrencileri hayal kırıklığına uğratabilir. Deneyleri önceden bilinen ve beklenen bir sonuca ulaşma yolu olarak gören öğrenciler, deneyin fikirleri ve hipotezleri test etme aracı olduğunu düşünemeyebilirler. Oysa bilim adamları için deneyin sonucu ne olursa olsun elde edilen sonuç değerlendirilmeli ve yorumlanmalıdır.Öğrencilerin Kavram Yanılgıları İle YüzleştirilmesiDerste bir konuyu anlatmadan veya laboratuarda yeni bir deney yapmadan ya da bir etkinliği başlatmadan önce; ilgili konu, deney veya etkinlik ile ilgili olası kavram yanılgılarını araştırmak ve bunlar üzerinde düşünmekte yarar vardır. Öğrencilerin dikkat ve ilgisi bu kavram yanılgılarına çekilmeli ve olası yeni kavram yanılgılarını ortaya çıkarmak için derste sorular sorulmalı ve tartışma ortamı yaratılmalıdır. Öğrencilerde bu yollarla tespit edilen kavram yanılgısı çeşitliliği çoğu kez öğretmenleri şaşırtacak kadar fazla olabilir. Öğrencilerin sorulara vereceği cevaplar ve tartışma sırasında yapacakları açıklamalar öğretmen tarafından dikkatli bir şekilde dinlenmelidir. Bir sınıftaki öğrencilerde yaygın olan kavram yanılgıları ve mümkün ise her bir öğrencinin sahip olduğu farklı kavram yanılgıları belirlenerek birkaç gün veya bir hafta sonra bu kavram yanılgılarının hala var olup olmadığı kontrol edilmelidir. Öğrenciler sahip oldukları kavram yanılgılarını değiştirmekte çok zorlanırlar, çoğu kez de açığa vurmazlar ve şiddetle doğruluğunu savunabilirler. Bu nedenle kavram yanılgılarını gidermede başarılı olmak için, fizik öğretmenleri kavram yanılgılarının gerçek kavramları öğrenmeye olan engelleyici etkisini ciddiye almalıdır. Öğrencilerin kavram yanılgıları ile yüzleştirilmesi hem öğretmen hem de öğrenci için oldukça zor ve zaman alan bir süreçtir.

Bazı kavram yanılgılarını açığa çıkarmak için öğrencilerden bir cismi veya olayı açıklamaları veya soyut kavramlar için tasarım geliştirmeleri istenebilir. Örneğin atom hakkında öğrencilerin kavram yanılgılarını belirlemek için öğrencilere “Atomu gözünüzle görme imkanınız olsa idi ne görmeyi beklerdiniz? Görmeyi beklediğiniz atomun şeklini çiziniz.” şeklinde bir soru yöneltilebilir. Öğrenci çizimleri atom hakkında sahip oldukları zihinsel modeli ortaya çıkaracaktır. Bu çizimlerden gerektiğinde tek tek öğrencilerle de konuşarak atom ile ilgili kavram yanılgıları kolayca tespit edilebilir. Bu çizimlerden değişik kavram yanılgılarını yansıtan örneklerle birlikte doğru modellere yakın örnekler de kullanılarak bir tartışma ortamı yaratılabilir.

Öğrencilere Kavram Yanılgılarını Gidermede Yardımcı OlmaKavram yanılgılarının yaygın olduğu konularda geleneksel metot dışında modelleme etkinliklerine yer verilebilir: Modeller ve modelleme soyut kavramların zihinde daha somut bir şekilde canlandırılmasında oldukça etkili bir yöntemdir. Ayrıca kavram haritaları kullanılabilir: Kavram haritaları öğrencilerin, bir konu ile ilgili düşüncelerini, sahip oldukları kavramları, kavramlar arasında kurdukları ilişkileri ortaya çıkaracağından oldukça etkili sonuçlar verebilir.

Öğrencilerin kendi kavramsal çerçevelerini yeniden yapılandırmaları oldukça zordur. Kavram yanılgılarının giderilmesine yönelik çalışmalar uzun bir süreç gerektirir. Bu süreçte yapılması gerekenleri kısaca toparlamak gerekirse:Derste işlenen konu ile ilgili daha önceden tespit edilmiş olan en önemli kavram yanılgıları öğrencilerle paylaşılarak üzerinde tartışılmalıdır.
Öğrenciler, ders konusu hakkında diğer öğrenciler ile tartışmaya ve bu yolla kendi kavramsal çerçevelerini test etmeye teşvik edilmelidir.
Yaygın kavram yanılgılarını gidermeye yönelik simülasyon, model ve laboratuar etkinlikleri tasarlanmalı veya oluşturulmuş olanlar kullanılmalıdır.
Daha önce üzerinde durulmuş olan kavram yanılgıları bir hafta içerisinde yeniden gündeme getirilerek devam edenler üzerinde yeniden tartışılmalıdır.
VLX Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Okunmamış 21-10-08   #5
VLX
Kadim Dostumuz
 
VLX kullanıcının avatarı
 
Giriş Tarihi: 23-01-05
Nerden: Şırnak
Mesajlar: 5,889
Thanks: 215
Thanked 130 Times in 33 Posts
Karizma Gücü : 252
Karizma Puanı : 20486
Grafik : VLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridir
Varsayılan


FİZİK'TE SIK RASTLANILAN KAVRAM YANILGILARI


Aşağıda verilen kavram yanılgıları sade Türkiye’ye özgü yanlış algılamalar olmayıp, yurt içinde ve yurt dışında yapılan çeşitli çalışmalar sonucu tespit edilen kavram yanılgılarıdır. Ancak, Türkiye’de yapılan araştırmalar sonucu tespit edilen kavram yanılgıları “*” simgesi ile belirtilmiştir.

1. KİNEMATİK
* Yan yana duran iki cisim aynı hıza sahiptir.
* İki cisimden önde (arkada) bulunan daha hızlıdır (yavaştır).
* İvme ve hız daima aynı doğrultudadır.
Hız bir kuvvettir.
* Eğer hız sıfır ise ivme de sıfır olmalıdır.

2. DÜŞEN CİSİMLER
* Aynı yükseklikten bırakılan ağır cisimler hafif cisimlere göre daha önce yere düşer.
İvme hız ile aynı anlamdadır.
* Düşen bir cismin ivmesi kütlesine bağlıdır.
Serbest düşen cisimler sadece aşağı yönde hareket edebilir.
* Boşlukta yerçekimi ivmesi yoktur.
* Yerçekimi kuvveti cisimlere sadece düşerken etki eder.


3. EYLEMSİZLİK
* Sabit hızla hareket eden cisimlere kuvvet etki eder.
Eylemsizlik hareket durumu ile ilgilidir.
Yerçekimi kuvveti yoksa tüm cisimler aynı kuvvet uygulanarak hareket ettirilebilir.
* Hareket halindeki cisimlere etkiyen kuvvet kaldırıldığında cisim hızını azaltarak duracaktır.
Eylemsizlik cisimleri hareket halinde tutan kuvvettir.
Durmakta olan iki cisim aynı eylemsizlik değerine sahiptir.
Hız mutlaktır ve gözlem çerçevesine göre değişmez.

4. NEWTON KANUNLARI
* Etki ve tepki kuvvetleri aynı cisme etki eder.
Newton kanunları ile kinematik arasında hiç bir bağlantı yoktur.
Kütle ve ivmenin çarpımı, m.a, bir kuvvettir.
* Newton’un 3. kanununa göre, bir cisme etki eden normal kuvvet cismin ağırlığına eşittir.
Sadece İnsanlar ve hayvanlar kuvvet uygularken pasif durumdaki cansız varlıklar (masa, yer) kuvvet uygulamaz.
* Bir cisim hareket ettiğinde, ağır cisimler hafif cisimlere göre daha büyük itme uygular.
Newton’un 3. kanunu hareket ile aşılabilir (Örneğin şiddetli bir çekme hareketi ile)
* Örneğin, el ile bir cisme uygulanan bir kuvvet cisim eli terk ettikten sonra da etki etmeye devam eder.

5. SÜRTÜNME KUVVETİ* Sürtünme kuvveti, daima cismin hareket yönü ile zıt yönlü bir kuvvettir.
* Sürtünme kuvvetini yüzeylerdeki pürüzler oluşturur.
* Sürtünme daima mekanik enerjiyi ısı enerjisine dönüştürür.
Atmosfere geri dönen uzay kapsüllerinin ısınmasını sürtünme sağlar.
Araba ve uçakların yavaşlamasının sebebi hava sürtünmesidir.6. YERÇEKİMİ* Ay düşme hareketi yapmaz.
* Ay, serbest düşme hareketi yapmaz.
Bir elmaya etkiyen kuvvet Ay’a etkiyen kuvvet ile aynı değildir.
Tüm düşen cisimlere etkiyen yerçekimi kuvveti aynıdır.
* Uzayda yerçekimi kuvveti yoktur.
* Uzay aracına etkiyen yer çekimi kuvveti yaklaşık sıfırdır.
Yerçekimi kuvveti aynı anda sadece bir cisme etki eder.
* Ayın yörüngesinde dolanmasının sebebi yerçekimi kuvvetinin aya etkiyen merkezkaç kuvvet ile dengelenmiş olmasıdır.
* Ağırlıksızlık yerçekiminin olmaması demektir.
Dünyanın spin hareketi yerçekimini doğurur.

7. ENERJİNİN KORUNUMU
* Enerji kullanılır, azalır veya tükenir.
* Hareket etmeyen hiç bir şey enerjiye sahip değildir.
* Bir cisme etki eden kuvvet cisim hareket etmese de iş yapar.
Enerji, bir türden diğer türe dönüşürken kaybolur.
Enerji tekrar kullanılabilir.
Yerçekimi potansiyel enerji potansiyel enerjinin tek türüdür.
Bir cisim düşmeye bırakıldığında, yerçekimi potansiyel enerjinin tamamı aynı anda kinetik enerjiye dönüşür.
Enerjinin Newton’un kanunları ile bir ilgisi yoktur.
Enerji bir kuvvettir.

8. MOMENTUMUN KORUNUMU
* Momentum vektörel bir büyüklük değildir.
* Momentumun korunumu sadece çarpışmalara uygulanır.
Momentum kuvvet ile aynıdır.
* Yerçekimi olmaksızın hareket eden kütleler momentuma sahip değildir.
* Bir cismin kütle merkezi cismin içerisinde olmak zorundadır.
* Kütle merkezi ile ağırlık merkezi aynıdır.
* Hareket edemeyen cisimlerle olan çarpışmalarda momentum korunmaz.
Momentum ile kinetik enerji aynıdır.

9. DAİRESEL HAREKET

Dairesel hareket için kuvvet hareket etmez.
* Merkezkaç kuvvet gerçektir.
* Sabit hızla dairesel hareket yapan bir cismin ivmesi sıfırdır.
* Dairesel hareket yapmakta olan bir cisim serbest bırakıldığında dairesel hareket yapmaya devam eder.
Dairesel hareket yapmakta olan bir cisim serbest bırakıldığında dairesel olarak uçmaya devam eder.

10. AÇISAL MOMENTUM

Bir cisme etki eden her kuvvet bir tork üretecektir.
Bir doğru boyunca hareket eden cisimler açısal momentuma sahip olamaz.
Tork, kuvvet ile aynıdır ve aynı yönlüdür.
Açısal momentum vektörel bir büyüklük değildir.
* Açısal momentum ile çizgisel momentum aynı yöndedir.

11. KEPLER KANUNU
* Gezegenler çembersel yörüngede dolanırlar.
* Yörüngede dolanan gezegenlerin hızı asla değişmez.
* Tüm gezgenler kendi yörüngelerinde aynı hızla hareket eder.
Güneş, yörüngesel hareket yapan gezegenlerin üzerinden iş yapmaz.
* Gezegenlerin yörüngeleri kesinlikle aynı düzlemde yer alır.
Güneş etrafında dolanan tüm gezegenler aynı periyotla döner.
* Dönme hareketi ile rotasyon hareketi aynıdır.

12. UZAYDA SEYAHAT
* Uzaygemileri bir gezegenden diğerine doğrusal bir yol boyunca seyahat eder.
Bir gezegenden diğerine seyahat edecek olan uzaygemisi herhangi zamanda fırlatılabilir.
* Uzaygemilerinin hareketi Güneş’ten etkilenmez
Dünyaya göre bağıl hareket Güneş’e göre bağıl hareket ile aynıdır.
* Jetler uzayda uçabilirler.
Dünya etrafında dolanan uzay araçları Güneş’e göre sinüzoidal bir yörünge izlemez.
Roketler hareketine zıt yönde itmek için bir ortama (hava) ihtiyaç duyar.

13. EĞRİ UZAY VE KARA DELİKLER
Uzay hiç bir şey değildir.
* Kara delikler çok büyüktür.
* Işık daima doğrusal olarak yayılır.
* Kara delikler uzaktaki cisimlere kara delik haline gelmeden önceki yıldız halindeki durumuna göre daha büyük bir yerçekimi kuvveti uygular.
Bir yerçekimi alanda yapılan gözlemler sabit ivme ile hareket eden sistemde yapılanlardan farklıdır.
* Boşluktaki nesneler ses çıkarır.
* Eğer Güneş bir kara delik olsa idi, Dünya, Güneş’in üzerine düşerdi.
VLX Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Okunmamış 21-10-08   #6
VLX
Kadim Dostumuz
 
VLX kullanıcının avatarı
 
Giriş Tarihi: 23-01-05
Nerden: Şırnak
Mesajlar: 5,889
Thanks: 215
Thanked 130 Times in 33 Posts
Karizma Gücü : 252
Karizma Puanı : 20486
Grafik : VLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridir
Varsayılan

14. ISI VE SICAKLIK
* Soğuk cismin ısısı yoktur.
* Düşük sıcaklık için bir limit yoktur.
* Mutlak sıfırda bir cismin tüm parçalarının hareketi durur.
* Mutlak sıfırda Bir cisim kütleye sahip değildir.
Kazaklar sizi daha sıcak tutar.
* Soğuk akabilir.
* Isı ve sıcaklık aynı şeydir.
* Isı ve soğukluk sıvılar gibi akar.
Basınç kuvvetle aynıdır.
Deri iyi bir termometredir.

15. HARMONİK HAREKET
Harmonik harekette titreşim periyodu genliğe bağlıdır.
* Geri çağrıcı kuvvet titreşimin her noktasında sabittir.
Herhangi bir başlangıç açısı için, tüm sarkaçlar mükemmel bir basit harmonik hareket yapar.
Harmonik titreşiciler sonsuza kadar titreşir.
Bir sarkaç, titreşiminin en düşük noktasına kadar ivmelenmeye devam eder.
Titreşim genliği pikten pike ölçülür.
* İvme, bir sarkacın hareketinin bitiş noktalarında sıfırdır.

16. DALGALAR
Dalgalar madde taşır
* Bir dalga, içerisinden hareket edeceği ortama ihtiyaç duyar.
* Dalgalar enerjiye sahip değildir.
* Tüm dalgalar aynı yolla yayılır.
Frekans tüm genliklerde gürültü ile ilintilidir.
* Aynı ortamdaki büyük dalgalar küçük dalgalara göre daha hızlı yayılır.
* Işığın farklı renkleri farklı dalga türlerine karşılık gelir.

17. IŞIĞIN DALGA YAPISI
Işık bir ışıktır ve orijini yoktur.
* Işık bir parçacıktır.
* Işık dalga ve parçacığın karışımıdır.
* Işık dalgaları ile radyo dalgaları aynı şey değildir.
* Kırılma sırasında ışığın özellikleri değişir.
* Işığın hızı asla değişmez.
Madde ile ışık etkileşmez.
* Işığın tüm renkleri birleştirildiğinde siyah renk elde edilir.
Çift yarıkta girişim ışığın dalga tepesi ve çukurunu gösterir.
Dalga tepesinde ışık, dalga çukurunda karanlık vardır.
* Kırılma sırasında, ışığın frekansı (rengi) değişir.
* Kırılma ışığın doğrultu değiştirmesidir. (Kırılma sırasında ışık doğrultu değiştirir)

18. MICHELSON-MORLEY DENEYİ
Başarısız bir sonuç deneyin hatalı olduğu anlamına gelir.
* Işığı bir ortamın iletmesi gerektiğinden eter vardır.
Işığın hızında bir farklılık gözlenmemesinin nedeni göreli etkilerin (uzunluk kısalması) bir sonucudur.


19. ÖZEL GÖRELİLİK
Postulatlar bir teoriyi geliştirmek için kullanılamaz.
* Uzunluk, kütle ve zaman değişimleri sadece görünürdedir (gerçekte değişmez).
Zaman mutlaktır.
Uzunluk ve zaman sadece bir gözlemci için değişir.
Zaman genişlemesi 2 farklı çerçevedeki 2 saati ifade eder.
* Zaman genişlemesi ve uzunluk kısalması deneysel olarak ispatlanmamıştır.
Evrende tercih edilen bir gözlem çerçevesi vardır.
* Kütle mutlaktır, yani, tüm gözlem çerçevelerinde aynı değere sahiptir.

18. ELEKTRİKSEL ALANLAR VE KUVVETLER
* Hareket halindeki yüklü bir parçacık ivmelenirken daima bir alan çizgisini takip eder.
* Bir yük bir alan çizgisi üzerinde değilse, kuvveti hissetmez.
* Alan çizgileri gerçektir.
* Coulomb kanunu noktasal yük dışındaki yük sistemlerine de uygulanır.
* Yüklü bir cisim sadece tek tip yüke (Pozitif veya negatif) sahiptir.
Elektrik alan ve kuvvet aynıdır ve aynı doğrultudadır.
* Alan çizgileri bir yerde başlayıp başka bir yerde bitebilir.
* (Bir ortamda) Belirli sayıda alan çizgileri vardır.
Tespit edecek bir şey yoksa alanlar da yoktur.
* Bir yük olmasa da her noktada kuvvet vardır.
* Alan çizgileri yüklerin hareket yörüngeleridir.
Elektrik kuvveti yerçekimi kuvveti ile aynıdır.
* Alan çizgileri tam olarak pozitif yükten negatif yüke doğrudur ve hareketi ifade eder.
* Alan çizgileri sadece iki boyutludur.

20. MILLIKAN YAĞ DAMLASI DENEYİ* Yük süreklidir ve herhangi bir miktarda olabilir.
* Bir elektron kütlesiz saf bir negatif yüktür.
Yağ damlaları elektronlardır.
Bilimsel metot kusursuz ve kesin doğrudur.
Bilim adamları keşif yaparken daima hata yaparlar.
Millikan elektronun kütlesini ölçtü.

21. EŞ POTANSİYELLER VE ALANLAR

* Gerilim bir devrede akar.
Elektriksek alan ile gerilim arasında hiç bir bağlantı yoktur.
* Gerilim enerjidir.
Eş potansiyel eşit alan veya düzgün alan anlamındadır.
Yüksek voltaj kendine zarar verir.
Gerçek bir yükü bir eş potansiyelde hareket ettirmek için iş yapmak gerekir.
* Yükler kendi kendilerine hareket eder.
Kıvılcımlar, bir elektrik alanın yükleri çekmesi durumunda oluşur.
VLX Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Okunmamış 21-10-08   #7
VLX
Kadim Dostumuz
 
VLX kullanıcının avatarı
 
Giriş Tarihi: 23-01-05
Nerden: Şırnak
Mesajlar: 5,889
Thanks: 215
Thanked 130 Times in 33 Posts
Karizma Gücü : 252
Karizma Puanı : 20486
Grafik : VLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridir
Varsayılan


22. POTANSİYEL FARKI VE SIĞA

Bir kondansatör ile bir pil aynı prensiple çalışır.
* Bir kondansatörün sadece levhaları arasında potansiyel farkı vardır, iç bölgelerde yoktur.
Yükler, cam gibi, dielektrik içerisinde akarlar.
Q=CV basit bir kavramsal kanundur.
* Bir kondansatörü yüklemek için iş yapmak gerekmez.
Bir kondansatör için iki farklı parçaya ihtiyaç vardır.
* Bir kondansatör net bir yüke sahiptir.
* Bir kondansatörün sığası yük miktarına bağlıdır.
* Kondansatörün pozitif yüklü levhasının üzerinde sadece pozitif yük vardır.
* Yükler kondansatör içerisinde akarlar.

23. DOĞRU AKIM DEVRELERİ

* Dirençler yük tüketir.
* Yükler direnç üzerinden geçerken yavaşlar.
Akım ile voltaj aynı şeydir.
* Bir pilin uçları arasında akım yoktur.
* Büyük cisimler büyük dirence sahiptir.
* Bir devrede akım geçmesi için kapalı bir ilmek halinde olması gerekmez.
* Akım devreden geçerken tükenir
* Bir iletkenin direnci yoktur.
* Paralel bağlı dirençlerin eşdeğer direncin değeri en büyük direncin değerinden büyüktür.
* Akım yük fazlalığıdır.
* Devreden geçen akım pilden çıkar.
* Büyük piller daha büyük voltaj uygular.
Güç ve enerji aynıdır.
* Piller sadece enerji üretir.

24. MAGNETİK ALANLAR

* Kuzey ve güney kutup, pozitif ve negatif yük ile aynıdır.
* Magnetik alan çizgileri bir kutuptan çıkar diğer kutuptan sona erer.
Kutuplar izole edilebilir.
Akı alan çizgileri ile aynıdır.
Akı, gerçekte magnetik alan çizgilerinin akışıdır.
* Magnetik alanlar elektrik alanlarla aynıdır.
* Durgun yüklere magnetik kuvvet etkir.
Mıknatıslardaki magnetik alanlar hareketli yükler tarafından oluşturulmaz.
* Magnetik alanlar 3 boyutlu değildir.
Magnetik alan çizgileri sizi dünya üzerinde tutar.
* Yükler serbest bırakıldığında bir mıknatısın kutuplarına doğru hareket eder.

25. ELEKTROMAGNETİK İNDÜKSİYON

Elektrik (enerjisi) üretmek için iş yapmak gerekmez.
* Elektrik (enerjisi) üretilirken sadece mıknatıslar hareket edebilir.
* Gerilim sadece kapalı bir devrede olur.
Magnetik akı, magnetik akının değişmesinden ziyade, indüklenmiş e.m.k.’ ne sebep olur.
* Tüm elektrik alanlar (+) yüklerden başlar ve (-) yüklerde son bulur.
* Barajlardaki su elektrik (enerjisine) neden olur.

26. ALTERNATİF AKIM
* Yükler devre etrafındaki tüm yönlerde hareket eder ve tekrar tüm yönlerden geri gelir.
* Gerilim ve akım, doğru akım devrelerindeki gibi, sabit kalır.
* Bir transformatörde enerji kaybolmaz.
* Yükseltici bir transformatör daha düşük girişe karşın size fazladan bir şeyler verir.
* Transformatörler doğru akım gerilimini değiştirmek için kullanılabilir.
* Elektrik şirketleri evinizdeki akımlar için elektronlar üretir.

27. DALGA PARÇACIK İKİLEMİ
* Işık sadece dalga ya da parçacık halinde olabilir.
* Işık, herhangi bir andaki bir noktada parçacık şeklinde olabilirken başka bir noktada dalga şeklinde olabilir.
Parçacıklar dalga özelliklerine sahip olamaz.
Dalgalar parçacık özelliklerine sahip olamaz.
* Bir parçacığın konumu kesin olarak ölçülebilir.
Bir foton, içerisinde dalga bulunan parçacıktır.
* Yüksek frekansa sahip fotonlar düşük frekansa sahip fotonlardan daha büyüktür.
* Tüm fotonlar aynı enerjiye sahiptir.
* Şiddet bir fotonun genliğinin daha büyük olması anlamındadır.
* Belirsizlik ilkesi ölçüm araçlarının sınırlılıklarından kaynaklanır.
Lazer ışınları kendi kendilerine her zaman görünürler.
Bazen kendinizi bir dalga gibi hissedersiniz bazen hissetmezsiniz.

28. ATOM MODELLERİ* Elektronlar istedikleri herhangi bir orbitalde bulunabilir.
Hidrojen tipik bir atomdur.
* Dalga fonksiyonu bir elektronun yörüngesini tanımlar.
* Elektronlar fiziksel olarak protonlardan daha büyüktür.
* Sadece Elektron ve protonlar temel parçacıklardır.
* Fizikçiler atom için (atomun tüm özelliklerini açıklayan) “doğru” modele sahiptir.
Atomlar görünmez olabilir.
* Sadece tek bir atom modeli vardır.
* Atomda çekirdek etrafında dolanan elektronlar, Güneş etrafında dolanan gezegenler gibidir.
Elektron bulutları orbitallerin resimleridir.

29. ELEKTROSTATİK

* Statik elektrik durgun elektriktir.
* Statik elektrik sürtünme ile oluşur.
* Statik elektrik elektronlardan oluşur.
* Nötr cisimlerde yük yoktur.
* Bir kondansatörü yükleme ona yük doldurma anlamındadır.
* Bulutlar birbirlerine sürtünerek yüklenirler.
* Yükler; ‘artı yük’ ve ‘eksi yük’ olarak adlandırılır.
* Piller yük depo ederler.
* Elektrik yükleri devreden akar.
Nemli hava iletkendir.

30. ELEKTRİK


* Elektrik, fiziksel bir büyüklüktür.
* Elektrik bir enerji türüdür.
* Elektronlar yaklaşık ışık hızı ile hareket eder.
* Piller ve jeneratörler elektrik üretir.
* Statik elektrik, elektrik akımının tersidir.
Her bir elektron enerji taşır.
* Atomlar, eşit sayıda proton ve elektron’a sahiptir.
* İletkenler, yüklerin geçmesine izin verirler.
Elektrik, ağırlıksızdır.

31. ELEKTRİK AKIMI
* Akımın yönü negatiften pozitife doğrudur.
* Elektrik akımı, enerji akışıdır.
* Elektrik akımı olduğu sürece, elektronlar bir atomdan diğerine atlar.
* Elektriksel enerji devreden akar.
* Elektriksel güç, jeneratörden kullanıcıya doğru akar.
* Elektrik akımı, elektrik kablosunun dış yüzeyinden akar.
* Elektrik akımı görülemez.

Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ
VLX Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Okunmamış 21-10-08   #8
karagozlum
★☆★ Aşk-ı Fener ★☆★ ..Aglamanin Faydasi Yok.. ..Forum Polisi..
 
karagozlum kullanıcının avatarı
 
Giriş Tarihi: 15-04-06
Nerden: Belki cok yakindan, belki cok uzaktan...
Yaş: 29
Mesajlar: 18,302
Thanks: 606
Thanked 659 Times in 183 Posts
Karizma Gücü : 491
Karizma Puanı : 43472
Grafik : karagozlum başarıda deha biridirkaragozlum başarıda deha biridirkaragozlum başarıda deha biridirkaragozlum başarıda deha biridirkaragozlum başarıda deha biridirkaragozlum başarıda deha biridirkaragozlum başarıda deha biridirkaragozlum başarıda deha biridirkaragozlum başarıda deha biridirkaragozlum başarıda deha biridirkaragozlum başarıda deha biridir
Varsayılan

Eline saglik abi
__________________

Bir sevdaysa hayati anlamli kilan;
sonsuza dek Sari Lacivert!
Hic Bitmedi Bitmeyecek Bizim Askimiz...karagozlum Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Okunmamış 21-10-08   #9
VLX
Kadim Dostumuz
 
VLX kullanıcının avatarı
 
Giriş Tarihi: 23-01-05
Nerden: Şırnak
Mesajlar: 5,889
Thanks: 215
Thanked 130 Times in 33 Posts
Karizma Gücü : 252
Karizma Puanı : 20486
Grafik : VLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridirVLX başarıda deha biridir
Varsayılan

Rica Ederim Tubiş


Bişey değil Gold Hanım
VLX Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Okunmamış 21-10-08   #10
The Gold
Paylaşımcı Üyemiz
 
The Gold kullanıcının avatarı
 
Giriş Tarihi: 25-10-07
Nerden: Aydın
Yaş: 33
Mesajlar: 2,129
Thanks: 355
Thanked 183 Times in 62 Posts
Karizma Gücü : 133
Karizma Puanı : 9858
Grafik : The Gold başarıda deha biridirThe Gold başarıda deha biridirThe Gold başarıda deha biridirThe Gold başarıda deha biridirThe Gold başarıda deha biridirThe Gold başarıda deha biridirThe Gold başarıda deha biridirThe Gold başarıda deha biridirThe Gold başarıda deha biridirThe Gold başarıda deha biridirThe Gold başarıda deha biridir
Varsayılan

nasıl yani veli anlamadım
__________________
Kendi yaşamında varolmak
The Gold Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Cevapla


Şu an bu konuyu görüntüleyen kullanıcı sayısı: 1 (0 üye ve 1 misafir)
 
Konu Araçları

Gönderme Kuralları
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smilies Açık
[IMG] Kodu Açık
HTML Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Kapalı
Refbacks are Kapalı


Benzer Konular
Konu Konu Yazarı Forum Cevaplar Son Mesaj
Göz Yanılgıları>>> Mutlaka Bakın bozder Enteresan Resimler 3 22-05-08 09:18
Tabiattaki göz yanılgıları.. malatyalı Enteresan Resimler 4 15-02-07 05:55


Saat Dururmu GMT +3. Şimdiki Zaman 00:26.


Powered by: vBulletin Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.0 Pc Teknik © 2005

Pc TekniK - Toplist |Domain Bilgi|Bilim Teknik|Kısa Yaşlı Domainler|Teknik Bilgiler|

İçerik sağlayacı paylaşım sitelerinden biri olan PcTeknik.net Forum Adresimizde 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PcTeknik.net hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler
Şikayet ve Uyarı adresi ile iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PcTeknik.net yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve Avukatlarımız size dönüş yapacaktır.
1